İnsan Kaynakları

İŞE ALIM & İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 

MAY Optik tarafından işe alınacak adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklerin yanında, MAY Optik değerleriyle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olunmasıdır.
Kurumuna ve iş arkadaşlarına bağlılık, yoğun bir iş temposunda yaratıcı çalışabilmek ve yenilikçi fikirler üretebilmek öncelikli değerlendirilen kriterlerdir.

İnsan kaynağı ihtiyacımız, ağırlıklı olarak www.mayoptik.com.tr web sayfası üzerinden yapılan başvurular veya pozisyonun gerekliliğine göre danışmanlık firmaları aracılığıyla karşılanmaktadır.

İşe alım değerlendirmelerinde pozisyonun gerekliliğine göre;
Kişilik envanterleri,
Yetkinlik bazlı mülakatlar yapılmaktadır.

İşe alımda aranılan özellikler:

Asgari Eğitim Düzeyi:
Mesleki Yeterlilik  olması

Deneyim:
Alınacak göreve göre değişmektedir.

İnsan Kaynakları Politikamız:
MAY Optik'te İnsan Kaynakları politikamız beş temel ilkeye dayanmaktadır:
- Eşitlik
- Katılımcı Yönetim ve Şeffaflık
- Çalışma Koşullarında Sürekli İyileştirme
- Verimlilik/Performans Bazlı Ücretlendirme
- İnsan Haklarına Saygı
Bu anlayış çerçevesinde temel insan kaynakları politikalarımız şu şekildedir;
- Kurumsal hedef ve stratejilerimizi destekleyecek; değerlerimizle uyumlu,
modern İnsan Kaynakları Sistemleri’ni geliştirmek ve uygulamak,
- Tüm birimlerin ortak çalışmalarıyla katılımcı bir İnsan Kaynakları Politikası
geliştirmek,
- Motivasyona ve şevkle çalışmaya önem vermek.
- Pozisyonlara en uygun ve nitelikli adayların seçilmesi, görevlendirilmesi ve işe
alınması için bilimsel metotlar kullanmak.
- İnsan Kaynaklarımızı korunup geliştirilmesi gereken bir “değer” olarak, stratejik
ortak haline getirmek,
- Gerekli insan kaynağı ihtiyaçlarını bilimsel metotlarla doğru tespit ve analiz
ederek, pozisyona en uygun ve kalifiye adayların işe alınmasını sağlamak,
- Sonuç odaklı, MAY Optik’ dan “biz” diye bahseden, sorumluluk alabilen,
mesleki ve kişisel ahlak sahibi, idealist, her geçen gün düşünsel birikimine yeni
bir şeyler katan personelle çalışmak,
- Bireysel hedefleri kurum hedefleri ile bütünleştirerek, çalışanın performans
gelişimini sağlamak, yatay ve dikey ilerlemeleri için teşvik ederek maddi ve
manevi yönden ödüllendirmek,
- Geleneksel kültürümüzün bir devamı olarak çalışanlarımızı seçerken ırk, dil, din,
renk, cinsiyet, siyasi düşünce ve felsefi inanç ayrımı yapmamak
- Kurumsal değişimi, gelişimi sahiplenmek ve yönlendirmek,
- İş Sağlığı ve Güvenliği açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı
oluşturmak ve bu anlayışın kurumda sürekliliğini sağlamak,
- Çalışanlarımızın sosyal ve kanuni haklarını korumak,

Çalışanlarımızın zayıf yönlerini tespit ederek, bunları kuvvetlendirmeleri için çeşitli olanak ve faydalarla çalışanlarımızı geliştirip, beklenenin üstünde başarı gerçekleştiren çalışanlarımızı ödüllendirerek, sürekli (artan) başarıya doğru yönlendirmektir.